Bindusfelt produsereres etter mål, fast og åpningsbare.

Vindusfelt Wicline produseres på mål. Leveres som faste og åpningsbare elementer.
Ulike typer profiler, farger og åpningsmuligheter.

Glassmester K. Larsen & Co AS - Postboks 3992, Leangen - 7443 - TRONDHEIM - Tlf: 73 84 80 40 - Fax: 73 84 80 41 - E-post: post@mesterglass.no
 sitemap
Admin