Bindusfelt produsereres etter mål, fast og åpningsbare.

Vindusfelt Wicline produseres på mål. Leveres som faste og åpningsbare elementer.
Ulike typer profiler, farger og åpningsmuligheter.