Om bedriften

Bedriften ble etablert i 1949.  

Firmaet fikk i 2001 utdelt kvalitetssertifikat fra Håndverkerforeningen i Trondheim for god service og kvalitet.

Vi leverer produkter og tjenester til hele Midt-Norge, men anser hele Norge som marked for våre produkter.

Glassmester K. Larsen & Co AS - Kvenildmyra 6, 7093 Tiller - Tlf: 73 84 80 40 - Fax: 73 84 80 41 - E-post: post@mesterglass.no
 sitemap
Admin