FUNKSJONSGLASS

Når en snakker om funksjonsglass skyldes det at vi i dag kan levere glasskombinasjoner som kan utfylle ulike funksjoner.

Det kan leveres glass som kan:

- gi meget god varmeisolasjon
- hindre uønsket soloppvarming i rommet
- dempe uønsket støy, fra f.eks. trafikk
- gi sikkerhet, mot personskade, innbrudd mm.
- hindre brannspredning

Dette oppnår en ved å kombinere forskjellige glasstyper, belegg, laminater, gasser og avstandslister.

Her er mulighetene mange. De fleste ønsker lar seg i dag innfri.

 

 

Glassmester K. Larsen & Co AS - Kvenildmyra 6, 7093 Tiller - Tlf: 73 84 80 40 - Fax: 73 84 80 41 - E-post: post@mesterglass.no
 sitemap
Admin