Vi produserer rekkverk etter mål i flere utførelser fra rene glassrekkverk montert i
skinner eller med bolter, til rekkverk med stolper og festeklemmer.
Glass kan også monteres i eksisterende trestolper med glassfester. Spør oss om alternative løsninger.

SG Railings http://sgrailing.no/

Glassmester K. Larsen & Co AS - Kvenildmyra 6, 7093 Tiller - Tlf: 73 84 80 40 - Fax: 73 84 80 41 - E-post: post@mesterglass.no
 sitemap
Admin